Ev villa bag almaq Mərdəkan 1.4azn

  • ev villa bag almaq merdekan baki fasad

Ev villa bag almaq Mərdəkan Bakı 2022

Mərdəkan bağlarında, səssiz və sakit ərazidə, il boyu yaşayış üçün nəzərdə tutulmuşdur. Rahat yaşayış üçün hər şey xırda detallarına kimi düşünülmüşdür. Xüsusi sifariş əsasında ,bütün tikinti normalarını gözləyərək 3 il müddətinə inşa olunub. Bütün zəruri sənədlər (texniki pasport, çıxarış) qaydasındadır. İnşaat zamanı yüksək keyfiyyətli inşaat materiallarından istifadə olunub. Evin mühəndis layihəsi, habelə təsərrüfat və rahatlıq ehtiyacları üçün bütün detalların düşünülməsi ən tələbkar alıcını da heyran və məmnun edəcək. Evdə çoxlu sayda qonaq qəbul etmək imkanı var. Qonaqlar üçün yataq otaqları mövcuddur. Ərazinin bütün sahəsi maksimal şəkildə istifadə olunaraq istənilən fəsildə passiv və aktiv istirahət üçün şərait yaradır. Evin yaşayış sahəsi 600 kv.m-dir. Torpaq sahəsi – 10,5 sotdur. Yay mətbəxi – Rahatçılığı ilə seçilən il boyu istifadə üçün nəzərdə tutulmuş 40 kv.m sahədən ibarətdir. Terras. Evin damında yerləşir. Terrasdan evin ətrafındakı bütün əraziyə panorama mənzərə açılır. Sahəsi 220 kv.m-dir. İkinci mərtəbə. Mərtəbədə ümumi dəhliz və üç tipdə 5 otaq yerləşir: valideynlər üçün yataq otağı, uşaq otaqları, qonaq otaqları. Birinci mərtəbə də yerləşir: böyük holl, iş kabineti, sanitar qovşaq, camaşırxana, qonaq otağı, yemək otağı, istirahət otağı, mətbəx və anbar. Yeraltı mərtəbədə yerləşir: əsas qarderob otağı, bar, kitab güşəsi ilə bilyard otağı, server otağı, texniki otaq və daxili zirzəmi. Texniki göstəricilər : Evin və sahənin infrastrukturu Su təchizatı. Sahədə şəhər su xətti və artezian quyusu var. Su ehtiyatları üçün hər biri 2 ton olan 5 çəndən ibarət sistem təşkil edilib. Kanalizasiya – sistemi ərazinin xarici tərəfində, magistral yolun yaxınlığında yerləşən şəxsi yeralti septikə çıxır. Rabitə – evdə bütün rabitə sistemləri (telefon, internet, TV) optik lifli kabelə qoşulmaya uyğun çəkilib. Əlavə olaraq, TV üçün evin damında parabolik antenlər quraşdırılıb. Evin bütün yaşayış sahələrində stasionar telefon, TV və internet üçün LAN kabellər çəkilib. Eləcə də evdə 6 Wi-Fi routeri vasitəsilə simsiz internet bağlantısı təmin edilib. Elektrik – Şəbəkədə stabil gərginliyi təmin etmək üçün ərazinin qarşısında stabilizator quraşdırılıb. Fasiləsiz elektrik təminatı üçün ərazinin qarşısında dizel generatoru təchiz edilib. Obyektin bütün elektrik şəbəkəsi torpaqlanıb. Ventilyasiya və soyutma – Bütün yaşayış sahələri Mitsubishi Electric split kondisionerləri ilə təchiz olunmuşdur (fərqli gücə malik 14 kondisioner). Sahələrin ventilyasiyası daxili şaxtalar vasitəsilə həyata keçirilir. Ev villa bag almaq Mərdəkan Bakı : 1.400.000azn 055 868 86 86

Купить дом, дачу, особняк в Мардакян, Баку

Купить дом, дачу, особняк в Мардакян, Баку предназначенный для круглогодичного проживания в тихом и тихом районе. Все продумано до мелочей для комфортного проживания. Он был построен сроком на 3 года на основе специального заказа, с соблюдением всех строительных норм. Все необходимые документы (технический паспорт, выписка) в порядке. При строительстве использовались качественные строительные материалы. Инженерный проект дома, а также продуманность всех деталей для нужд экономии и комфорта, впечатлит и удовлетворит даже самого требовательного покупателя. В доме может разместиться большое количество гостей. Имеются гостевые спальни. Вся площадь территории максимально используется, создавая условия для пассивного и активного отдыха в любое время года. Жилая площадь дома 600 кв.м. Площадь земельного участка – 10,5 сот. Летняя кухня – Состоит из площади 40 кв.м, предназначенной для круглогодичного проживания. Терраса. Он расположен на крыше дома. С террасы открывается панорамный вид на всю территорию вокруг дома. Площадь 220 кв.м. Второй раз. На этаже общий коридор и 5 комнат трех типов: спальни для родителей, детские, гостиные. На первом этаже также есть: большой холл, кабинет, туалет, прачечная, гостиная, столовая, гостиная, кухня и кладовая. На цокольном этаже расположены: главная гардеробная, бар, бильярдная с книжным уголком, серверная, техническое помещение и внутренний подвал. Технические индикаторы: Инфраструктура дома и участка Водоснабжение. На участке есть городской водопровод и артезианская скважина. Для водных ресурсов была организована система из 5 емкостей по 2 тонны каждая. Канализация – выход системы в собственный подземный септик, расположенный на внешней стороне участка, у трассы. Связь – все системы связи в доме (телефон, интернет, телевидение) подключены к оптоволоконному кабелю. Дополнительно на крыше дома установлены параболические антенны для телевидения. Кабели LAN для стационарного телефона, телевидения и интернета проложены во всех жилых помещениях дома. Также беспроводное подключение к интернету осуществляется через 6 Wi-Fi роутеров в доме. Электричество – Перед участком установлен стабилизатор для обеспечения стабильного напряжения в сети. Перед участком установлен дизель-генератор для бесперебойного электроснабжения. Вся электрическая сеть объекта заземлена. Вентиляция и охлаждение – Все жилые помещения оборудованы сплит-системами Mitsubishi Electric (14 кондиционеров различной мощности). Помещения вентилируются через внутренние шахты.

Buy a house, dacha, mansion in Mardakan, Baku

Buy a house, dacha, mansion in Mardakan, Baku designed for year-round living in a quiet and quiet area. Everything is thought out to the smallest detail for a comfortable stay. It was built for a period of 3 years on the basis of a special order, waiting for all construction norms. All necessary documents (technical passport, extract) are in order. During construction, high-quality construction materials were used. The engineering project of the house, as well as the consideration of all the details for the needs of economy and comfort, will impress and satisfy even the most demanding buyer. The house can accommodate a large number of guests. Guest bedrooms are available. The entire area of ​​the territory is maximally used, creating conditions for passive and active recreation in any season. The living area of ​​the house is 600 sq.m. Land area – 10.5 sot. Summer kitchen – It consists of 40 sq.m area designed for year-round use. Terrace. It is located on the roof of the house. The terrace offers a panoramic view of the entire area around the house. The area is 220 sq.m. Second time. On the floor there is a common corridor and 5 rooms of three types: bedrooms for parents, children’s rooms, living rooms. The first floor also has: a large hall, study, toilet, laundry, living room, dining room, lounge, kitchen and storage. Located on the basement floor: main wardrobe room, bar, billiard room with book corner, server room, technical room and internal basement. Technical indicators: Infrastructure of the house and the plot Water supply. The site has a city water line and an artesian well. A system of 5 tanks of 2 tons each was organized for water resources. Sewerage – the system exits to a private underground septic tank located on the outside of the area, near the highway. Communication – all communication systems in the house (telephone, internet, TV) are connected to optical fiber cable. Additionally, parabolic antennas are installed on the roof of the house for TV. LAN cables for landline phone, TV and internet have been laid in all living areas of the house. Also, wireless internet connection is provided through 6 Wi-Fi routers in the house. Electricity – A stabilizer is installed in front of the area to ensure a stable voltage in the network. A diesel generator has been installed in front of the area for uninterrupted power supply. The entire electrical network of the facility is grounded. Ventilation and cooling – All living areas are equipped with Mitsubishi Electric split air conditioners (14 air conditioners with different power). The areas are ventilated through internal shafts.